Wednesday, March 5, 2014

Ytterdörrar

Så här fina blev våra ytterdörrar!

Inne i huset är golven lagda, fönstersmygar satta på bottenvåningen och delvis även på ovanvåningen. Arbete med lister har börjat och snart ska klinker sättas så trappan i groventren kan komma påplats. Sedan ska väv på väggar och alla taklister och foder ska in. Därefter ska golven ha tirkat färdigt så att dessa kanlossas och slås ihop föratt skruvas permanent. Då kan sockelpanelen dit så elektrikerna kan dra färdigt den sista elen som ska sitta i socklarna. Köksstommarna ska sedan sättas. Och så var det det där med målningen. För att inte tala om alla våtrummen... Men före sommaren ska vi vara inne på bottenvåningen har vi sagt. I slutet på maj får vi en liten tillökning till familjen så då blir det ännu trängre i barackerna vi bor i.
No comments:

Post a Comment