Monday, March 17, 2014

Läget i mars

De tre dagar i veckan jag har till mitt förfogande knegar vi på i huset. Just nu är statusen sådan att:
  • Två rum på bottenvåningen är klara för väv och lister.
  • Kökets golv är hopslaget och väntar på att friserna ska fällas in. Sedan är även detta klart för lister och målning.
  • Golvet i tvättstugan flytspacklades i helgen med hjälp av bästa Bosse. Hela groventren är därför redo för kakel och klinker.
  • Innerdörrarna är satta i bottenvåningen och en del av ovanvåningen.
  • Salsgolvet väntar på hopslagning.
  • Groventrétrappan ska sättas in.
Hopslagningen av de kilsågade golven gick förvånansvärt smidigt. Snabbt och effektivt slog vi ihop 3,5cm på ett par meter! I det lilla tvrummet sitter nu plyfan för sockelpanelen uppe och i denna ska nu elektrikern sätta uttag. I köket är det knivigare. Här ska ju golvet skarvas med tvärställda frisplank i ändarna och generalskarv mitt på. Dessa ska fällas ner i ett fräst urtag. Vi sågar helt enkelt av undersidan på sponten i frisplankan och fräser ut motsvarande i kortändarna på det lagda golvet. Frisen ligger då omlott och låser ner golvets ändar mot reglarna då den skruvas i kortlingar i bjälklaget. Enkelt.... fast vi har bara en chans att lyckas, Robert och jag. Annars får vi dra upp golvet och lägga om det en tredje gång. Nämnde jag att ingen av oss har gjort det här förut och hittat på lösningen själva, vår vana trogen?

No comments:

Post a Comment