Monday, January 28, 2013

Justering

Den rutinmässiga horisontella längdmåttsjusteringen fortlöpte utan intermezon. Smärre efterjusteringar återstår. Den traditionella knäppstockssämlan intages nu med livfull entusiasm.

Saturday, January 26, 2013

Problem!

Tycker veckan flutit på bra. Vi har nått upp till över fönsterhöjd runt hela huset och innerväggarna är resta, fixerade där de inte ansluter till varandra. Höjder är justerade och det är dags för nästa fas. Ovan fönster sitter sk. Knäppstockar som "knäpper ihop" alla fönstergluggar. Där ovan är det bara långa längder fram till nästa fönsterhöjd. Det rör sig om ca. Fem stocklav. Vi har när vi började timmra brottats med bortre långsidan som genomgått så stora förändringar genom åren att den var svår att återskapa. Hela syllen byttes på denna sida för att kompensera för husets höjdläge. En sektion av denna vägg utelämnades då vi beslutat att nytimmra denna. Vårt problem blev att vi saknade en riktig längdangivelse på denna sida. (korkat att vi inte tog fler mått än vi gjorde med stommen bar) vi mätte därför den andra långsidan och gjorde de lika långa. Det visar sig nu när vi ska lägga på knäppstockarna att vi är ca tolv cm. För långa på den ena sidan och sex cm. På den andra!!!!! Slutsats så här långt utan att ha sovoit på saken: på främre långsidan byttes en gammal lagning ut mot en ny syllstock. Ca en tredjedel av huset längd. Här har något märkligt hänt. Den har trots att den är exakt avritad inte passat helt och entredörren har blivit sex cm för bred!!!  Detta mått har vi tagit med oss till andra sidan och återskapat denna lika fel. Det är ingen katastrof. Bara att korta av de nya syllarna. Koppla stora spakblock runt huset och dra ihop hela skiten tills knäppstockarna passar och huset har rätt längdmått. Dymla ihop syllarna med nya träpluggar så att e sedan håller ihop. Bara ett tröttsamt besked att få sist på fredagen.

Tuesday, January 15, 2013

Syll

Ny syll och vi timrar uppåt. I alla fall på två sidor. Blev riktigt bra.Monday, January 14, 2013

Vi timmrar!

Så kom dagen då vi på riktigt skulle börja timmra. Ersättningstimmer kom med schenker på morgonen. Stora delar av dagen ägnades åt att leta stockar.  När väl rätt stockar var på plats gick det lite tid att snacka ihop oss så vi tänkte lika. Mot slutet av dagen han vi till och med såga till en ersättningsstock. Syns svagt på bilden. I morgon kommer lindrevet och då ska vi timmra upp ett par varv för att sedan sätta huset i rätt höjd med lasern. Därefter fäller vi in ny syll och ersätter där så behövs. Det blir bra det här tror vi......


Tuesday, January 8, 2013

Ny fas

Lite pyssel på lågvarv blev det på lovet men nu drar det igång igen oå alvar. Igår satte jag ena väggen med panel. Hittade och la ut syllvarvet på huset. Det var en riktigt skön känsla att stå där i mörkret och skönja huset som börjat sin resa uppåt! Mycket spik är det att rensa oxh en hel del syll att lägga i men det är härligt att vara igång. Nästa vecka lägger vi i en växel till då timringshjälp anländer. Måste bara beställa lindrev och reparationstimmer få flyttat fram en container och mycket mer!!!

Men först ska jag lägga på ett par lav så jag får en klar bild av vad som ska bytas och hur mycket som ska laskas i för att kompensera för grunden.