Monday, June 10, 2013

Enformigt

Skrapa, olja, måla. Skrapa, olja, måla....
Thursday, June 6, 2013

Målar, förbereder och fixar

I veckan/orna som gått har fönster och bågar skrapats, oljats, kittats, och målats en gång på utsidan. Väldigt skönt att få hjälp med detta arbete. Jag hade aldrig blivit färdig om jag gjort det själv då det är på tok för monotont arbete. De nya offerbrädorna eller vattbrädorna är inköpta till det förmånliga priset 89kr/m. Material och ställning står redo för byggstart på måndag. På onsdag kommer också elektrikern att börja sitt jobb inne.Inne i huset är det trångt mellan högar av isolering som ska på ytterväggarna. Hela huset är nu i stort sätt uppdrevat så stockarna bär belastningen över hela sin längd. Ett hårt jobb att slå in mer lindrev med mejsel mellan stockarna. Även detta ett jobb jag fått hjälp med. På bästa plats står en schersminbuske planterad. Detta är den enda växt vi hittat som varit möjlig att flytta med från Ödsmål. Lite sticklingar från Träd ska tas under nästa vårvinter. Det gamla brunnslocket ska få pryda en ny plats så småningom. Längst upp runt vindsfönstret på norrsidan satt de enda kvarvarande fönsterfodren. Efter dessa har vi låtit göra ett nytt stål och vår finsnickare Peder (Som för övrigt gör både entredörren efter gammal förlaga och platsbygger kök, bygger trappan mm.) på Njura träteknik står just nu och kör upp nya vackra foder till hela huset så att de kan få bli lika vackra som när huset byggdes. Lite roligt med fönstren är för övrigt att vi inte hittat en rötskada någonstans trots att fönstren som byttes 1948 varit ommålade endast en gång på alla dessa år! Det var bättre virke på den tiden! Detta var lite om vad som händer i Byhn just nu.