Monday, May 26, 2014

Skorstenar flipp eller flopp

Arbetet med att uppföra de två skorstenarna är igång. Det är Schiedels Isokern som vi bygger. En tvåkanalig och en mantel med tre kanaler. De skorstenar som stog i huset när vi rev hade totalt femton pipor med både rök och ventilation. Dessa var murade med tegel och avburna med järnvägsrälls och ingjutna i mellanbjälklag. De krökte sig genom loftet för att komma upp symetriskt på husets utsida. Att uppföra dylika skorstenar rymdes inte i vår budget. Tokdyrt!Isokern hade jag nosat på lite tidigare och det visade sig vara just så enkelt som jag mindes det. Även om jobbet är tungt för rygg och axlar.
Mycket planering krävdes för att kunna ansluta allt. För att nå vissa rökgångar var vi tvungna att gå under rör för att ansluta till bakomvarande. På andra bilden syns anslutningar till köksspis och bakugn. Utrymmet bredvid duschen där rören mynnar ut är platsen där bakugnen ska stå.  Rökröret till vedspisen kröker således ett halvt varv under bakugnen med sotningslucka under. På andra sidan högerväggen ska en rund kakelugn stå. Än så länge allt enligt plan. Flipp!

Så till floppen... Skorstenarnas bas ligger inte i liv med varandra. Inga överaskningar så sett. Det innebär att skorstenarna kommer upp över tak i olika lägen.

På planeringsstadiet såg det ut som om detta skulle kunna ljugas bort med tegelklädseln men efter nödvändiga justeringar av den ena skorstenens possition skiljer det för mycket. Isokernskorstenar går att kröka med offsettringar men endast en och en halv decimeter. Alternativen för att få upp båda skorstenarna symetriskt i nock vilket estetiskt sett är det enda vi kan leva med är att antingen mura en kraftig krök på vinden och bära av resterande del av skorstenen i husets stomme. Detta alternativ går bort då bjälklag och annat inte klarar belastningen. Alternativ två är enkelt, relativt billigt men känns fusk och här har jag stora kval. Skarva i med plåtrör ovan vindsbjälklaget och kröka skorstenen att gå upp exakt som den andra. Därefter göra en snygg huv i zink som till formen ser ut som en klädd skorsten. Den andra skorstenen kläs även den in i plåt. Typ som på denna bild.

 
Kommer se jättesnyggt ut men är det inte lite fusk...? Byggnadsvårdsaspekter vs verklighetens olika parametrar.

No comments:

Post a Comment